Bağ-Kur’lular nasıl emekli olacak?

Bağ-Kur’dan emeklilikte, SSK’da olduğu gibi sigorta başlangıç tarihinin bir önemi bulunmamaktadır. Asıl önemli olan normal emeklilik için 01.06.2002 tarihi, kısmi aylıktan ise 01.10.1999 gününden önceki prim ödeme gün sayısıdır. Bağ-Kur’lular iki yöntem ile emekli olabilmektedirler. Birinci yöntem kadınların 20 ve erkeklerin 25 tam yıl prim ödemesi ile ortaya çıkan tam aylık ile emeklilik, ikincisi de 15 tam yıl ile kısmi aylık alarak emekli olmaktır.

Emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen 4447 sayılı Kanunun Anayasa mahkemesince iptal edilmesinden sonra 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı Kanunla yeni bir düzenleme yapıldı. Daha önce 08.09.1999 tarihi emeklilikte milat olarak belirlenmişti. Ancak, 4759 sayılı Kanunla, milat 23.05.2002 olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

İlk defa, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığından yararlanabilmeleri için kademeli bir geçiş süreci öngörülmüştür.

BAĞ-KUR’DAN EMEKLİLİK

A- İLK DEFA 08.09.1999 TARİHİNDEN ÖNCE BAĞ-KUR’LU OLANLARIN EMEKLİLİĞİ

08.09.1999 tarihinde yayınlanan 4447 Sayılı Kanun gereğince, 01.10.1999 tarihi itibariyle erkekler için 23 ve kadınlar için 18 yıldan fazla süre prim ödemiş olan esnaf ve serbest meslek sahipleri ve tarım işletmesi sahipleri (Bağ-Kur’lular) YAŞ’a tabi değildirler ve bunlardan hala çalışmaya devam edenler var ise diledikleri zaman emekli olabilirler. Bunların dışında kalanlar ise aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi emekli olacaklardır. 23.05.2002 tarihini takip eden aybaşı (01.06.2002) itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına kalan süre emekli olunacak yaşın belirlenmesinde önem taşımaktadır.

Bağ-Kur’lular için 01.06.2002 itibariyle;

Prim ödemeleri gereken süre

Emekli Olacakları YAŞ

Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

2 yıl veya daha az

2 yıl veya daha az

25

20

44

40

2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az

2 yıldan fazla- 3 yıl 6 ay ve daha az

25

20

45

41

3 yıldan fazla-4 yıl ve daha az

3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az

25

20

46

42

4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az

5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay ve daha az

25

20

47

43

5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az

6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az

25

20

48

44

6 yıldan fazla-7 yıl ve daha az

8 yıldan fazla-9 yıl 6 ay ve daha az

25

20

49

45

7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az

9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az

25

20

50

46

8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az

11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az

25

20

51

47

9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az

12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az

25

20

52

48

10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az

14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az

25

20

53

49

11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az

15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az

25

20

54

50

12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az

17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az

25

20

55

51

13 yıldan fazla-14 yıl ve daha az

18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az

25

20

56

52

14 yıldan fazla-15 yıl ve daha az

20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az

25

20

57

53

15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az

21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

25

20

58

54

16 yıldan fazla-17 yıl

22 yıldan fazla

25

20

60

55

 

17 yıldan fazla

20

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Defa 08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanların Kısmi Yaşlılık Aylığından Yararlanmaları

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından (01.10.1999) itibaren kısmi aylık bağlanması için 15 tam yıl hizmet süresini ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmalarına 2 tam yıl ve daha az süre kalanlara, Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından (01.10.1999 günü) itibaren,

• 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını,

• 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,

• 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını,

• 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını,

• 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara 56, erkeklere 58 yaşını,

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanacağı ifade edilmiştir.

B- İLK DEFA 08.09.1999-31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA BAĞ-KUR’LU OLANLARIN EMEKLİLİĞİ

İlk Defa 08.09.1999-31.12.2007 Tarihleri Arasında Bağ-Kur sigortalısı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya kadın ise 60 erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar.

C- İLK DEFA 01.01.2008 TARİHİNDEN SONRA BAĞ-KUR’LU OLACAKLARIN EMEKLİLİĞİ

İlk defa sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesi öngörülen 2008 yılından itibaren sigortalı olacaklar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar Kadın ise 58, erkek ise 60 yaş olarak uygulanacaktır.
2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artarak, 2044 yılında erkek sigortalılar için 65’e ve 2048 yılında da kadın sigortalılar için 65’e ulaşacaktır.
Yıllar itibarıyla erkek sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki gibi artarak;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanacaktır.

Bağ-Kur sigortalıları, yukarıda yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilecekler.

 

haber7.com / Resul Kurt

bagkur dan emekli nasıl olunur, BAGKURDAN NASIL EMEKLİ OLUNUR, bağkur emeklisi nasıl olunur, ölüm aylığından bağkura nasıl geçiş yapılır, bağ kurdan nasıl emekli olunur
Share This Post On

Yorum Yapmak İster Misiniz?

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>