Atatürkün Müzik Hakkında Görüşleri ve Sözleri, Atatürk ve Müzik

Atatürkün Müzik Hakkında Görüşleri ve Sözleri, Atatürk ve Müzik. Atatürk mizik hakkında neler söylemiştir? Aratürkün müzik hakkındaki sözleri nelerdir? Atatürkün müzikle ilgili sözleri, Atatürkün müzikle ilgili düşünceleri. Atatürkün sanatla ilgili sözleri nelerdir?

‘Bir ulusun değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği algılayabilmesidir’
‘Bir toplum kanunlarla, birtakım önlemlerle başka bir kültüre intibak ettirilebilir. Harfleri değişir, şapkası değişir, kılık kıyafeti değişir, fabrikaları yapılır, senfoni orkestraları kurulur, böylece toplum Batılılaşır.’

‘Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onu yükseltmektir. Bunun içindir ki milletimiz, yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaradılıştan gelen zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik ruhunu sürekli ve her türlü vasıta ve tedbirlerle başlayarak geliştirmek milli ülkümüzdür’

. ”Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişler, söyleşileri toplamak, onları bir an önce genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.”

“‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir”

‘’Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilirsiniz! Bakan olabilirsiniz! Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz! Fakat sanatkar olamazsınız!”

“Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan mahlukat insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise, müzik behemehal vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.”

-“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

-“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

atatürkün mizik hakkında güzel sözleri, Atatürk\ün müzik vesanatla ilgili görüşleri, Atatürk, atatürk müzik hakkında görüşleri, ataturk un muzik hakkında gorusleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.