Çevre Kirliliği ile İlgili Kompozisyon

Çevre nedir? Sadece yaşanılan yer midir yoksa çevre hayat mıdır? Yaşanılan çevreye zarar vermek insanları nasıl etkiler? Çevre kirliliğinde insanların payı ne kadardır?

Çevrenin doğal yapısının değişmesi insanları olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu nedenle çevre kirliliği üzerinde önemle durulması gereken bir sorundur. Çevre kirliliğinin tanımını yapmak gerekirse; çevrenin doğal yapısının bozularak, değişmesi sonucu insanları olumsuz şekilde etkilemesi diyebiliriz.<!–ecb–> İnsanlar için bu kadar önemli olan çevrenin kirlenmesi aslında kendimizi yok etmeye çalışmaktır. Çünkü çevreden en çok faydalanan insanlardır ve yine çevreyi en çok kirleten de insanlardır. Bize bu kadar faydalı olan bir şeye zarar vermek aslında kendimize zarar vermektir. Bu nedenle çevreye özen göstermeli ve hayatın devamlılığı için çevremizi korumalıyız.

Bir eşyayı bilinçsizce kullanırsak o eşya zarar görür. Aynı şekilde temiz ve sağlıksız kullanılan bir çevre de zaman içinde zarar görür. Bilindiği gibi insanlar için en önemli hak, yaşama hakkıdır. Sağlıksız ve temiz tutulmayan bir çevre, gelecek kuşakların da yaşama hakkını elinden almaktır. Çünkü insanlar dünya üzerinde bir çevre de yaşarlar. Bu çevrenin kirlenmesi demek yaşamın zorlaşacağı anlamına gelir. Temiz bir çevre gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli mirastır. Çevrenin temiz tutulması demek çevre kirliliğinin en üst seviyeye ulaşması demektir. Bu da demek oluyor ki zaman içinde yeşil alanlara hasret kalacağız, denizlere dahi giremeyeceğiz, temiz hava soluyamayacak ve rahat bir uyku uyuyamayacağız. Son olarak çevre tükenecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için lütfen çevreye karşı duyarlı olalım.

Çevre kirliliği insan faaliyetleri sonucu oluşabileceği gibi doğal etmenler sonucunda da oluşabilir. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve sanayileşme, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı olarak sıralanabilir. Çevre kirliliğine doğal etmenler de neden olabilir. Bu doğal etmenler; deprem, seller, volkanik patlamalar ve diğer doğal afetler olarak sıralanabilir.

Çevre kirliliği nedenleri; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve sanayileşme, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı…

İnsanların yaptığı faaliyetlerde çevre kirliliğine neden olur. Örneğin; ağaçların kesilmesi, evler, sanayi atıkları, kimyasal silahlar, orman yangınları, bilinçsiz avlanmalar, petrol gibi nedenler çevre kirliliğine neden olur. Çevre kirliliği birinci tip ve ikinci tip olarak iki aşamada olur. Birinci tip kirlilik geçicidir ve çevreye fazla zarar vermez. Örneğin; hayvan atıkları, besin atıkları, bitki kalıntıları vb. bu tip maddeler kısa zamanda yok olan maddeler olduğu için çevreye zarar vermez. Ancak ikinci tip kirlenmede uzun yıllar yok olmayan maddeler doğaya zarar verir. Bu maddeler kalıcı kirlenmeye neden olarak insan yaşamını olumsuz etkiler. Bu nedenle doğanın ve insanlığı yok olmaması için duyarlı olmalı, çevreyi korumalıyız. Çevreye olacak her zarar aslında insanlığa gelmiş bir zarardır.

çevre kirliliği ile ilgili kompozisyon, insanların doğaya verdiği zararlar ile ilgili kompozisyon, anything, çevre kirliliği kompozisyon, cevre kirliliginin sebeplerini anlatan kompozisyon

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.