Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Yasasını Onayladı

“İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi” kapsamında, İstanbul’u 2010 yılı “Avrupa Kültür Başkenti” olarak hazırlamak amacıyla yapılacak etkinlikleri planlamak, yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak için hazırlanan yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI KURULACAK

Yasaya göre, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi" kapsamında, İstanbul'u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı" kurulacak. İstanbul'da kurulacak "Avrupa Kültür Başkenti Ajansı", Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkili, tüzel kişiliğe sahip olacak.

AKM BİNASI

Beyoğlu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin "yıkılması", TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında metinden çıkarılmıştı. Ancak yasaya göre, AKM'nin bulunduğu parsel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait parsel ve eklenebilecek diğer belediye ve Hazine arazilerinden oluşacak alanda "yeni bir AKM binası" ve müştemilatlarının projesi ve inşaat yapım işleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruma Kurulu karar ve görüşleri doğrultusunda yaptırılacak.

Ayazağa'da, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanamayan kültür merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek 2010 yılına yetiştirilecek. Yine İstanbul'un Eyüp ilçesindeki Rami Kışlası, İstanbul Kütüphanesi olarak düzenlenecek.

İTO VE İSO DA KAYNAK AKTARACAK

Projeyle ilgili harcamalar, ulusal bir banka nezdinde açılan özel hesaptan karşılanacak. Özel hesabın gelirleri; İstanbul İl Özel İdaresinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2008, 2009 ve 2010 yılı bütçelerine her yıl bu amaçla konulacak ödenek ile İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında aktarılacak tutarlardan oluşacak.

Ayrıca; yurt içi ve yurt dışından sağlanacak yardım ve bağışlar dışında, sponsorluklarla, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" logo ve isim hakkının kullanımından da gelir elde edilecek. Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, satım, kira ve her türlü işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılacak yönetmelikle belirlenecek.

Düzenlemeyle yapılacak iş ve işlemler ile bu iş ve işlemler her yıl TBMM KİT ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek. Ajans Yürütme Kurulu, kuruluşunu tamamladıktan sonra 60 gün içinde

program ve bütçesini Koordinasyon Kuruluna sunacak. Koordinasyon Kurulu da Ajansın bütçesini 15 gün içinde onaylayacak.

-CHP ELEŞTİRMİŞTİ

CHP milletvekilleri, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkındaki Kanun"un demokratik, saydam ve katılımcı olmadığını belirterek, "AKM'yi yıkmayı hedefleyen bir yasa" olduğunu savunmuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, yasayla ilgili olarak, "Harcamaları ve alım-yapım işleri denetimden yoksun, Kamu İhale Kanunu kapsamından kaçırılan bu yasa, AKM'yi yıkmayı, Kentsel Dönüşümü ranta dönüştürmeyi ve yeni Ali Dibolar yaratmayı sağlayacaktır" demişti. (ANKA)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.