Deyimler ve Anlamları

 • Açığa çıkmak: Bir durum başkalarınca anlaşılmak
 • Açık kapı bırakmak: Bir konuda kesin yargıya varmamak, o konuyu yeniden ele alabilme olanağını bırakmak
 • Ağzında bakla ıslanmamak: Sır saklayamamak
 • Abayı yakmak: Gönül verip âşık olmak, tutulmak
 • Baltayı taşa vurmak; bilmeyerek karşısındakini kırmak, pot kırmak
 • Bal dök yala: Her tarafın temiz olması
 • Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler için söylenen söz
 • Başına belayı satın almak: üzücü olduğu sonradan anlaşılan bir işe kendi isteğiyle girişmiş olmak<!–ecb–>
 • Burun kıvırmak; değer vermemek, önemsememek, beğenmemek
 • Büyümüş de küçülmüş; konuşması, davranışları ile yaşının üstünde olan, büyükler gibi davranan çocuklar için kullanılan söz
 • Can atmak; herhangi bir şeye sahip olmak ya da bir şeyi çok istemek
 • Can kulağı ile dinlemek; bir konuyu aşırı bir dikkat ile dinlemek
 • Çam devirmek; karşısındakini üzecek kıracak söz söylemek
 • Damarına basmak; bir kişinin zayıf tarafına dokunmak, kişiyi kızdırmak
 • Dış kapının dış mandalı; Uzaktan ilgili kimse
 • Dilli Düdük; bir konuyu çok konuşan, herkese anlatan geveze kimse
 • Geceyi gündüze katmak; gece gündüz devamlı çalışmak
 • Gece silahlı gündüz külahlı; çevredeki kişilere iyi görünüp, gizli kötü işler yapan kişi
 • Güngörmüş; İyi günler yaşamış, hatırı sayılır tecrübeli kimse için kullanılan söz
 • Irağı yakın etmek; tüm zorluklara rağmen tüm sorunları ortadan kaldırmak
 • İçi içine sığmamak; çok sevinmek, çok heyecanlanmak
 • Kesenin ağzını açmak; çok para harcamaya başlayan kimseler için kullanılan söz
 • Ne oldum delisi; sonradan zenginleşmek, ummadığı zenginliğe aniden kavuşmak, aşırı şımarmak anlamında kullanılan söz
 • Pabucu dama atılmak; kendisinden üstün kişinin ortaya çıkması sonucu gözden düşmek, değer kaybetmek
 • Pabuç bırakmamak; korkmamak, hiçbir şeyden çekinmemek ve yılmamak anlamında kullanılan söz
 • Rayına oturmak; işlerin iyiye gitmesi ve işlerin yoluna girmesi
 • Ruhu duymamak; yapılan işi fark etmemek, farkında olmamak
 • Taş atmak; sitem etmek, bir kişiye söz dokundurmak
 • Üç buçuk atmak; korkmak, korku içinde beklemek
 • Üçe beşe bakmamak; çok fazla üstünde durmamak, pazarlık etmeden alışveriş yapmak
 • Verip veriştirmek; bir kişiye kızmak, ağır konuşarak ağzına geleni söylemek
 • Yaka silkmek: Bıkmak, usanmak
 • Zıvanadan çıkmak; Delirmek, çok kızmak, çok öfkelenmek ve istenmeyen hareketleri yapmak
 • Zurnanın zırt dediği yer: Yapılmakta olan işin en hassas yeri, en önemli noktası anlamında kullanılan söz.
anything

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.