ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİLMESİ: Kömür, Petrol Ve Doğalgazdan Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?

ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİLMESİ: Kömür, Petrol Ve Doğalgazdan Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir? Elektrik Enerjisinin üretilme yöntemleri nelerdir? Termik santraller ve Doğal gaz kombine çevrim santralleri nasıl elektrik üretirler?

Elektrik; çağdaş yaşamın en yaygın enerji kaynaklarından birisidir. Kullanıldığı alanlar neredeyse sayılamayacak kadar çoktur. Evlerimizi aydınlatmak, elektrikli süpürge, çamaşır makinesi gibi ev aletlerini çalıştırmak, hatta yemek pişirmek ve odalarımızı ısıtmak için elektrik enerjisinden yararlanırız. Fabrika ve işyerlerindeki makineler ile bilgisayarlar ve telefon, radyo, televizyon yayınları gibi iletişim sistemleri için gerekli olan enerji gene elektrikten sağlanır. Motorlu taşıtlardaki ateşleme sistemini ve marş motorunu besleyen enerji kaynağı da akümülatörlerde depolanmış olan elektriktir. Öte yandan elektrikli trenler ve otomobiller gibi bazı taşıtlar tümüyle elektrik enerjisiyle yol alır. Kısacası elektrik insanların en vazgeçilmez ihtiyacı haline gelmiştir ve yaşantımızda son derece önemli bir rol oynar.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİLMESİ
TERMİK SANTRALLAR
Termik santrallar, kömür, akaryakıt veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yoluyla elektrik üretir. Su santrallarda, ocağın kazan bölümünde dolanan su, çok sıcak buhar haline dönüşür ve bu buhar, elektrik akımı üreten alternatörlere bağlı türbinleri çalıştırır. İlk büyük petrol krizi sanayileşmiş Batılı ülkelerde bu tip termik santralların yapımını yavaşlattı. Ancak gene de bu tip santrallar, birçok ülkede enerji açığını kapatmakta görev üstlenmeye devam etmektedir.
Termik santralların ürettiği ısının bir bölümü çevreye atılır. Soğutma suyunun sağlandığı kıyı ve ırmak suları birkaç derece ısınır. Kömürün yanmasıyla oluşan küllerin bir bölümü bacaların elektrostatik filtrelerinden dışarı sızar. Ve nihayet, bütün fosil yakıtlar azot ve kükürt içerir ve bu maddeler yanma sonrasında oksitler halinde atmosfere karışır. Çevre uzmanlarına göre gaz atıklar, ormanlar için son derece zararlı olan asit yağmurlarının en önemli nedenidir.

Termik Santralın Çalışma Yöntemi
Elektrik enerjisine dönüştürülecek olan termik enerjiyi üretmek için, yakıt bir buhar kazanında yakılır. Buhar kazanı, bir ocak ile bir boru demetinden oluşur; boruların içinde dolanan su, burada ısıtılır ve buhar haline geldikten sonra türbinlere gönderilir. Eğer yakıt olarak kömür kullanılıyorsa, bu kömür önce öğütülüp toz haline getirilir; sonra sıcak havayla karıştırılır ve brülörle buhar kazanının yanma odasına püskürtülür. Eğer sıvı yakıt kullanılıyorsa, bu sıvı yakıt önce akışkanlığının artması için ısıtılır, sonra kullanılır.
600MW’lik bir santralda buhar 565 derecelik bir sıcaklığa ve 174 bar düzeyinde bir basınca çıkarılır. Yüksek basınçlı türbinlere yollanan buhar kısmen genleşerek türbin çarklarını döndürür. Bu ilk aşamadan geçen buhar, enerjisinin bir bölümünü korur. Aynı buhar, ayrı bir devre aracılığıyla yeniden kazana gönderilir ve tekrar ısıtılır; sonra 34 bar düzeyinde bir basınçla, orta basınçta çalışan türbine basılır. Düşük basınç bölümündeyse buhar tam olarak genleşir. Bu çevrimin sonunda basıncı 300 milibara düşen buhar kondansöre gönderilir.

Kondansör, buharın yeniden suya dönüştürüldüğü soğuk bir kaynaktır. Buhar burada, içinde soğutma suyunun dolandığı binlerce küçük çaplı boruya temas ederek tekrar suya dönüşür. Sonra pompalarla toplanır ve yeniden ısıtma çevrimine sokulur; bu amaç için türbinin farklı noktalarında ısıtılan buhardan yararlanılır. Böylece yeni çevrim başlamış olur: su tekrar buhar kazanına girer, burada ısıtılarak buharlaştırılır ve türbinlere doğru yollanır. Türbinlerin mekanik enerjiyse alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Ve son olarak da bir transformatörde gerilimi yükseltilen elektik, genel iletim hatlarına verilir.

Doğal gaz kombine çevrim santralleri
Gaz türbinlerinde , elektrik üretimi iki farklı kademede gerçekleştirilmektedir. Gaz türbinlerinde hava ile karıştırılan doğal gaz yakılarak, türbinle aynı şaft üzerinde bulunan bir jeneratörü çevirmek suretiyle birinci kademe elektrik üretilir. Gerekli basınç ve sıcaklığa ulaşan buhar ise buhar türbinine gönderilerek, bu türbinin dönmesini sağlar. Buhar türbini ile aynı şaft üzerinde bulunan jeneratör vasıtasıyla da ikinci kademe elektrik üretimi sağlanır. Bu şekilde iki farklı “çevrim” gerçekleştiği için, bu tip santrallere “ Kombine Çevrim” denmektedir.
Buhar türbininden çıkan kullanılmış buharın sıvılaştırılması gerekmektedir. Bu noktada soğutma sistemi devreye girer. Kondenserde, soğuk su kullanılmış buharın üzerine püskürtülür ve böylece buharın yoğuşarak, sıvı fazına (suya) dönüşmesi sağlanır. Dolayısıyla kondenserin alt bölümünde sıcak su birikir. Bu su, tekrar soğutma maksadıyla kullanılması için, büyük pompalar vasıtasıyla soğutma kulelerine gönderilir. Tamamen kuru tip olan soğutma kuleleri adeta bir otomobil radyatörü gibi çalışmaktadır.135 metre yüksekliğe sahip olan kulelerin beton-arme kısımları, yüksek miktarda hava sirkülâsyonu sağlamaktadır. Kuleleri çevreleyen ‘Delta Soğutucuları’ nın içinden geçen su, bu hava akımından faydalanarak soğutulur.
Soğutma kulelerine gönderilmekte olan suyun çok az bir kısmı, kaynatılmak üzere kazanlara doğru yönlendirilir. Kazanlarda üretilen buharın, buhar türbinine gönderilmesiyle de çevrim tamamlanmaktadır. Verimliliği azami seviyede tutabilmek için, kazanlarda buhar üç farklı basınç kademesinde (yüksek, orta ve alçak) üretilir. Böylece, kazanlardaki mevcut sıcak gazlardan mümkün olduğu kadar faydalanmış olunur.

doğalgazdan elektrik nasıl üretilir, kömürden nasıl elektrik üretilir, kömürden elektrik üretimi, komurden elektrik nasıl üretilir, doğalgazdan elektrik üretimi nasıl yapılır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.