Eskimo dilinde kar ve Arapçada deve ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir?

Eskimo dilinde “kar” ve Arapça’da “deve” ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir? Dilin özelliklerinden hangisidir?

Eskimo dilinde “kar” ve Arapça’da “deve” ile ilgili çok sayıda kelime bulunması, dilin sosyal bir varlık olması özelliğini gösterir.

Dilin sosyal bir varlık olması özelliğini şöyle anlatabiliriz: Dilin kuralları ve söz varlığı, onun sosyalliğini gösteren özelliklerdendir. Dil, bütün yönleriyle toplumdan topluma değişiklik gösterir. Dilin yapısı, kuralları ve kelime hazinesi; milletin anlayışı, dünya görüşü ve felsefesiyle yakından ilgilidir. Bir anlamda milletin karakteri, kültürü, yaşadığı coğrafya… diline yansımaktadır.

Söz gelişi Türkçede devenin rengini gösteren bir tek deve tüyü kelimesi bulunduğu hâlde, Arapçada bu rengin ton farklarını gösteren yüze yakın kelimenin varlığından söz edilir. Çünkü Araplarda deve önemli bir hayvandır. Eskimolar ise kutuplara yakın yaşadıkları için kar ve buzlar onların hayatında devamlı karşılarında olan esas öğelerdendir. Eskimoların karın yağış şekillerinden her birini ayrı kelimelerle anlatması da bundandır. Toplumun dili, toplumun yaşadığı çevreye ve bölgenin iklim şartlarına göre de şekillenir.

Bu örnekler, dilin; toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içinde uğradıkları değişime ve gelişmelere göre, şekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı biçimlenmeye uğradığını göstermektedir. Sonuç olarak dil, toplumların hayatı ile şekillenmektedir.

eskimo dilinde kar ve arapçada deve ile ilgili çok sayıda, eskımo dılınde kar ve arapçada deve ıle ılgilı cok sayıda kelıme bulunması dılın hangı özelliginı gosterır, arapçada deve ile ilgili çok sayıda sözcük bulunması, eskimo dilinde kar, eskimo dilinde kar ve arapcada deve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.