KURBAN KESMEK: Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür? Hangi Hayvanlar Kurban Olarak Kesilir?

KURBAN KESMEK: Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür? Bir insanın kurban kesmekle yükümlü olması için hangi şartlar gerekmektedir? Kurban kesmek zorunda olduğumu nasıl anlarım? Zenginliğin ölçüsü nedir? Kurban Bayramında Hangi Hayvanlar Kurban Olarak Kesilir? Kesilecek kurban hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurbanlık hayvan hangi özellikleri taşımalıdır? Kurban edilecek hayvan kaç yaşında olmalıdır? Hasta hayvandan kurbanlık olur mu?

a. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip
ve misafir olmayan Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr.) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
b. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban
olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem
de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. (kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)