MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME: Öğretmenlerin il içi yer değiştirmesi

2008 yılında Öğretmenlerin il içi yer değiştirmesi nasıl olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ne zaman? 12-25 mart 2008… 2008 yılı Milli Eğitim Bakanlığı il içinde yer değiştirme takvimi… İsteğe bağlı il içi yer değiştirme nasıl olur? Şartları nelerdir? Öğretmenlerin il içi yer değiştirmesi , il içinde yer değiştirme yöntemleri, izlenecek yollar… Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Buna göre, bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

İl içi yer değiştirme başvuruları 12 – 25 Mart 2008 tarihleri arasında alınacak. İl içi yer değiştirme kılavuzunda alan değişikliğine de ilişkin bazı hususlara yer verilirken, bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemlerinin Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak genelge hükümleri çerçevesinde yapılacak.

2008 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi
İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi 12 – 25 Mart 2008

Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci 12 – 25 Mart 2008

Sıra Listelerinin İlan Edilmesi 10 – 18 Nisan 2008

Sıradan Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Ağustos 2008

Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Ağustos ayı içinde.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada il içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemleriyle ilgili şu şartlara yer verildi;

İsteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde; eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması esas olacak.

*Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

* Birinci Hizmet Bölgesindeki illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bu yükümlülüğü özür durumundan dolayı ertelenmiş olanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

* Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak.

*İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabilecek. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, il içi sıraları iptal edilecek.

*Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı, hizmet puanı üstünlüğü ve tercihlerine göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak yapılacak.

*Valilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar (formatör öğretmen olarak görevlendirilenler dâhil) diğer şartları taşımaları kaydıyla il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

İsteğe bağlı yer değiştirmelerde başvuruda dikkat edilecek hususlar şu şekilde;

“Aylıksız izinli olarak ve askerlikte geçirilen süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle istekleri dışında, idarî tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken iki yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler ile isteği dışında farklı eğitim kurumuna alan değişikliği yapılmış olanların, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.”

Öğretmenlerin hizmet süresi ve hizmet puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınırken hizmet puanı üstünlüğüne göre oluşturulacak sıra millî eğitim müdürlüklerince Nisan ayı içinde ilan edilecek.

Eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların ilan edilmesinden sonra, hiçbir atama döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamazken yeniden sıra da oluşturulmayacak.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

Öğrenimine uygun alanı dışında başka bir alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda öğrenim gören öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara, alanlarının değiştirilmesini isteyebiliyor.

Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri; adaylıklarının kaldırılmış olması ve öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında, atanacağı alana uygun olması hâlinde değerlendirmeye alınıyor.

Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin görevli oldukları ildeki hâlen yürüttükleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ile öğrenimlerine göre geçecekleri alanlardaki eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu dikkate alınıyor.

Alanlarında öğretmen ihtiyacı duyulan eğitim kurumlarına alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenlerin alan değişikliği işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü esasına dayalı olarak, tercihlerine göre gerçekleştirilecek, hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecek.

İller arasında herhangi bir nedenle görev yeri değişikliği yapılan öğretmenler, bu yer değiştirme sürecinde alan değişikliği isteğinde bulunamayacaklar.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değişikliği sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacağı için isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen alan değişikliği işlemleri iptal edilmiyor.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebiliyor.

Görev yerleri değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumları da dâhil olmak üzere il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine (Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye sınırları dâhil), yer değiştirme isteğinde bulunamıyor.

Yeni açılan kurumlara atama

İl içi başvurular alındıktan sonra eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il içi atama tarihinden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı olarak yapılacak atamalarla karşılanacak.

Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Öğretmenlerin hizmet süresi ve puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınırken sıradan ataması yapılanların, yeni açılan eğitim kurumlarına başvuru yapamayacakları bildirildi.

Söz konusu dönemde yeni açılan eğitim kurumlarına, bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini dolduranlar, Yönetmeliğin 35’inci maddesi kapsamındakiler, norm kadro fazlası konumundaki ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarına verilmiş öğretmenler başvuruda bulunabilecek.

Bu şekilde ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarında olup yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar ile norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlerden karşılanacak.

Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik başvuru formuna http://ilsis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvurabilecek.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapabilecekler.

Elektronik başvuru formunu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklar. Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler.

İl içinde yapılan yer değiştirmeler il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacak.

mebgovtr

anything, agaclarin yer denistirme zamani

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.