SO2 Elementi KÜKÜRT DİOKSİT Hakkında Bilgi ve Resim

SO2 Elementi KÜKÜRT DİOKSİT Hakkında Bilgi ve Resim… SO2 nedir? So2 elementi neye yarar? Kükürt dioksit hakkında geniş bilgi

Kükürtdioksit (SO2)

Kükürtdioksit (SO2); renksiz, atmosferik basınçta iğneleyici, astım yapan bir gaz veya yüksek basınçta renksiz bir sıvıdır. Kükürt dioksit, kendine özgü boğucu bir kokusu bulunan renksiz, zehirli gazdır. Asit Özellikli bir oksit olan kükürt dioksit, suda çözündüğünde sülfit asidi (H2SO3) verir ve sülfürik asit (H2SO4) üretiminde, kükürt trioksit (SO3) hazırlanmasında, ağartın olarak ve yiyeceklerin korunmasında kullanılır.

Kükürtdioksit (SO2); kükürdün havada yakılması ile elde edilir. Ayrıca metal sülfürlerin kavrulması ile, hidrojen sülfürün yakılması ile ve yağ, tabiî gaz rafinasyonunda veya gaz fabrikasyonunda yan ürün olarak elde edilir. Suda bol miktarda çözünerek sülfit asidini meydana getirir. Alkol ve eterde çözünür. 0°C’de spesifik giavitesi 1,43’tür. Sıvı SO2 elektrik akımı iletmez. Atmosfer basıncında -10°C’de kaynar. Yağların ve yiyeceklerin beyazlatılmasında, etlerin saklanmasında, kimyasal maddelerin elde edilmesinde, kâğıt îmâlatında, soğutmada ve camların tavlanmasında kullanılır.

Kükürt dioksit ( SO2), çeşitli sanayi faaliyetleri sonucu açığa çıkan önemli atmosferik kirletici gazlardan biridir. Kükürt içerikli fosil kökenli yakıtların (özellikle kömür) yanma ürünlerindendir ve büyük ölçüde hava kirlenmesine neden olur; atmosferdeki suda çözünerek, çok önemli zararlara yol açan sülfit asidini (asit yağmuru denir) oluşturur.

Kükürt dioksit, kükürt ve oksijenin birleşiminden oluşan bir bileşiktir, SO2 olarak gösterilir. Zararlı bir gazdır. En Riskli Gruplar ==Kükürt dioksitin sağlık etkilerine karşı en hassas grup, çocuklar ile dışarıda aktif olan astımlı yetişkinlerdir. Birincil etkisi, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması ve kesik nefes alma gibi belirtilere sebep olan, solunum yollarının daralmasıdır. Kükürt dioksit konsantrasyonu ve soluma hızı artarken rahatsızlık bulguları da artar. Maruziyet kesildiğinde, akciğer fonksiyonu bir saat içinde normal haline döner.

Çok yüksek konsantrasyonlardaki kükürt dioksit; hırıltılı solunum, göğüs sıkışması, astımlı olmayan kişilerde kesik nefes alma gibi belirtilere sebep olabilir.

Kükürt dioksit ve ince partiküllere uzun süreli maruziyet, solunum hastalıklarına, akciğerlerin savunma mekanizmasında değişikliklere ve mevcut kalp hastalıklarının kötüleşmesine sebep olabilir. Bu etkilere karşı en hassas grup, çocuklar, yaşlılar ve kronik akciğer hastalığı veya kalp hastalığı olan kişilerdir.

so2 nedir, Kükürt gazı zararları, kükürt dioksit, so2 zararları, so2 gazı nedir